Konkurs „Matematyka stosowana” jest konkursem o indeks na dowolny kierunek prowadzony na Politechnice Białostockiej. W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się trzecia edycja tego konkursu. Organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki PB.

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych umiejętności stosowania matematyki w praktyce. Konkurs jest niezwykłą okazją by poznać naszych wykładowców i nasze laboratoria oraz samodzielnie przeprowadzić przygotowane doświadczenia. A nade wszystko jest to niezwykła okazja by zmierzyć się z własnymi umiejętnościami zastosowania matematyki w praktyce.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie drużyny dwuosobowe po wcześniejszej rejestracji (najpóźniej do 19 stycznia 2018 r.).

Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach. Etap I (19-23 lutego 2018 r.) będzie polegał na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika). Quiz będzie obejmował wcześniej określony zakres zagadnień. Uczestnicy od chwili rejestracji będą mieli dostęp do przykładowych zadań.

Etap II (14-15 marca 2018 r.) konkursu będzie odbywał się na terenie Politechniki Białostockiej i będzie polegał na drużynowym przeprowadzeniu doświadczeń bądź pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych na poszczególnych wydziałach PB. Etap ten będzie trwał dwa dni.

Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnym kierunku Politechniki Białostockiej z pominięciem konkursu świadectw pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego:

  • zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  • złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez Organizatora Konkursu poświadczającego uzyskanie statusu Laureata,
  • zdadzą dodatkowy egzamin (np. z rysunku), gdy jest wymagany.