Komisja konkursu „Matematyka stosowana” – edycja VI

Wydział Architektury

dr Paweł Dudko

mgr inż. arch. Bartosz Śliwecki

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

dr inż. Waldemar Łupiński

mgr inż. Paweł Kruk

Wydział Elektryczny

dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Wydział Informatyki

dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB

prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz

dr Marzena Filipowicz-Chomko

dr Ewa Girejko

dr Marek Kępczyk

dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB

dr Krzysztof Piekarski

dr Anna Poskrobko

dr inż. Rajmund Stasiewicz – przewodniczący

dr inż. Marek Tabędzki

Wydział Inżynierii Zarządzania

dr inż. Anna Olszewska

dr Beata Madras-Kobus

Wydział Mechaniczny

dr hab. Dariusz Perkowski, prof. PB

dr inż. Jakub Augustyniak

Studium Języków Obcych

mgr Michał Citko

dr Ryszard Czarnopyś