Instrukcja

Szczegółowa instrukcja (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 139KB)

Szczegółowa instrukcja konkursu

„MATEMATYKA STOSOWANA”

Prosimy zapoznać się z poniższą szczegółową instrukcją dotyczącą konkursu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (podając w temacie „Konkurs – Matematyka stosowana”).

 1. Rejestracja 
  1. Data końca rejestracji – 10.03.2023 r. godz. 23.59.
  2. Rejestrować się mogą wyłącznie drużyny dwuosobowe.
  3. Rejestracja polega na wypełnieniu, podpisaniu i odesłaniu oświadczenia wygenerowanego na podstawie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami podanymi w mailach (każda osoba z drużyny podpisuje swoje osobne oświadczenie).
 2. Etap I Konkursu 
  1. Do etapu I dopuszczone zostaną wyłącznie dwuosobowe drużyny, które dokonają rejestracji w terminie do 10.03.2023 r.
  2. Etap I polega na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika).
  3. Quiz będzie dostępny w dniach 13-17.03.2023 r.
  4. Quiz będzie obejmował wcześniej określony zakres zagadnień.
  5. Każdy z uczestników musi zaliczyć quiz indywidualnie. W przypadku niezaliczenia quizu przez jednego z członków, cała drużyna nie zostanie dopuszczona do kolejnego etapu.
  6. Komisja ustala listę drużyn zakwalifikowanych do II etapu na podstawie sumy punktów zdobytych przez członków drużyny w I etapie.
  7. Listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu (http://signum.pb.edu.pl/konkurs/).
 3. Etap II Konkursu 
  1. Etap II Konkursu odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej i będzie trwał dwa dni: 19-20.04.2023 r.
  2. Etap II Konkursu polegać będzie na drużynowym przeprowadzeniu doświadczeń bądź pomiarów (łącznie 7 zadań) i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych na poszczególnych Wydziałach PB oraz w Studium Języków Obcych.
  3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Konkursu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Komisję Konkursową, a informacja o laureatach zostanie wysłana do szkół.
 4. Ustalenia końcowe 
  1. Od decyzji Komisji można się odwołać pisemnie do Dziekana Wydziału Informatyki w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
  2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ustaleniu ostatecznej listy laureatów w dniu podanym w oddzielnym komunikacie.