ico_pdf

Szczegółowa instrukcja konkursu

„MATEMATYKA STOSOWANA”

Prosimy zapoznać się z poniższą szczegółową instrukcją dotyczącą konkursu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy
(podając w temacie „Konkurs – Matematyka stosowana”)

 1. Rejestracja
  1. Data końca rejestracji – 18.01.2019 r.
  2. Rejestrować się mogą wyłącznie drużyny dwuosobowe.
  3. Rejestracja polega na wypełnieniu, podpisaniu i odesłaniu formularza zgłoszeniowego (każda osoba z drużyny podpisuje swój osobny formularz).
  4. Formularz należy przesłać na adres
   Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
   Politechnika Białostocka
   ul. Wiejska 45a
   15-351 Białystok
   (z dopiskiem „Konkurs – Matematyka Stosowana”)
   lub dostarczyć osobiście na powyższy adres do pok. 135 (budynek Rektoratu) do 18.01.2019 r. do godz. 15:00.
  5. W przypadku przesyłki formularza pocztą decyduje data stempla pocztowego. (uczestnik otrzyma szczegółowe informacje po dokonaniu poprawnej rejestracji).
 2. Etap I Konkursu
  1. Do etapu I dopuszczone zostaną wyłącznie dwuosobowe drużyny, które dokonają rejestracji w terminie do 18.01.2019 r.
  2. Etap I polega na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika).
  3. Quiz będzie dostępny w dniach 18-22.02.2019 r.
  4. Quiz będzie obejmował wcześniej określony zakres zagadnień.
  5. Każdy z uczestników musi zaliczyć quiz indywidualnie. W przypadku niezaliczenia quizu przez jednego z członków, cała drużyna jest eliminowana.
  6. Komisja ustala listę drużyn zakwalifikowanych do II etapu na podstawie sumy punktów zdobytych przez członków drużyny w I etapie.
  7. Listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu (http://signum.pb.bialystok.pl/konkurs/).
 3. Etap II Konkursu
  1. Etap II Konkursu odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej i będzie trwał dwa dni: 13-14.03.2019 r.
  2. Etap II Konkursu polegać będzie na drużynowym przeprowadzeniu doświadczeń bądź pomiarów (łącznie 7 zadań) i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych na poszczególnych Wydziałach PB.
  3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Konkursu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Komisję Konkursową a informacja o laureatach zostanie wysłana do szkół.
 4. Ustalenia końcowe
  1. Od decyzji Komisji można się odwołać pisemnie do Dziekana Wydziału Informatyki w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
  2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ustaleniu ostatecznej listy laureatów w dniu podanym w oddzielnym komunikacie.