Zagadnienia

Obowiązujące zagadnienia (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 167KB)

Obowiązujące zagadnienia w konkursie pt.

„MATEMATYKA STOSOWANA”

Zadania finałowe oraz quiz mogą zawierać zagadnienia realizowane w następujących działach matematyki obowiązujących w podstawie programowej szkoły ponadpodstawowej:

 • funkcja liniowa,
 • funkcja kwadratowa,
 • wielomiany,
 • funkcje wymierne,
 • funkcje wykładnicze,
 • funkcje logarytmiczne,
 • funkcje trygonometryczne,
 • pochodne,
 • ekstrema funkcji,
 • kombinatoryka,
 • statystyczne opracowanie danych,
 • układy równań w praktyce,
 • zadania z kontekstem praktycznym

oraz zagadnienia matematyczne wykraczające poza podstawę programową szkoły ponadpodstawowej:

 • rachunek błędów,
 • liczby zespolone w zakresie 4 podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie), odwrotność liczby zespolonej, sprzężenie oraz postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza,
 • macierze i podstawowe działania na macierzach.

Trzy ostatnie zagadnienia zostaną poprzedzone wprowadzającym wykładem w terminie późniejszym, podanym w stosownym komunikacie w lutym. Będzie to miało miejsce po zamknięciu rejestracji, ale przed I etapem konkursu.

Ponadto niezbędna będzie znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (podając w temacie „Konkurs – Matematyka stosowana”)