Zanim  nastąpi  pierwszy  etap  konkursu,  zapraszamy na wykłady obejmujące zagadnienia wykraczające poza podstawę programową szkoły ponadpodstawowej:

  • 3 III 2021 (śr.), godz 16.30-19.00: „Macierze – podstawowe działania” – dr Marek Kępczyk i dr hab. Ryszard Mazurek, prof. PB
  • 4 III 2021 (czw.), godz.16.30-18.15: „Rachunek błędów” – dr Krzysztof Piekarski
  • 5 III 2021 (pt.), godz 16.30-18.00: „Liczby zespolone – podstawowe działania” –  dr Ewa Girejko

Wszystkie wykłady będą odbywały się zdalnie. Szczegóły techniczne zostaną przekazane wkrótce.

Mamy nadzieję, że wykłady pozwolą Państwu lepiej przygotować się do I etapu konkursu, a potem wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce w II etapie konkursu „Matematyka stosowana”.