Centrum Popularyzacji Matematyki "SIGNUM"

ogłasza III edycję konkursu plastyczno-matematycznego

 „Matematyka jak malowanie”

który jest kierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej zagadnienie matematyczne i dołączeniu opisu przedstawionego „zjawiska”. Temat konkursu można potraktować w bardzo różny sposób: bardzo dosłownie, przedstawiając prawa, zasady, reguły lub prawidłowości matematyczne, używając metafor matematycznych, albo z przymrużeniem oka, na wesoło.


Logo Podlaskiego Instytutu Kultury

Projekt w ramach współpracy Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
i Podlaskiego Instytutu Kultury.