Internetowa Liga Łamigłówkowa”

to dobra matematyczna zabawa i trening „szarych komórek”.

Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań - łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych.

 • Jest to siódma edycja konkursu, który polega na rozwiązywaniu zadań - łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych.

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy, jednak w finale może brać udział tylko młodzież ucząca się, wraz z osobami, dla których rok szkolny 2022/23 był ostatnim rokiem edukacji szkolnej..

 • Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie :-)

 • W każdym tygodniu będzie publikowany ranking uczestników.

 • Zgłoszenia należy dokonać wypełniając dostępny na tej stronie internetowej (w menu po prawej) formularz zgłoszeniowy (dotyczy również uczestników poprzednich edycji) oraz rejestrując się na platformie internetowej Moodle (dotyczy tylko uczestników dotychczas niezarejestrowanych). Dostęp do łamigłówek na platformie Moodle (dotyczy wszystkich uczestników) będzie możliwy po przesłaniu przez nas do rodzica/opiekuna prawnego (uczestnika pelnoletniego) powiadomienia o przyjęciu do konkursu. Potrzebne informacje znajdą Państwo w regulaminie.

 • Zgodnie ze wskazówkami na naszej stronie i w mailach, które wyślemy do Państwa, trzeba będzie także wydrukować odpowiednie oświadczenie związane z udziałem w konkursie, podpisać je i wysłać pocztą na adres

  Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
  Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A
  15-351 Białystok
  z dopiskiem „INTERNETOWA LIGA ŁAMIGŁÓWKOWA”

  lub dostarczyć osobiście na powyższy adres do pok. 135 (budynek Rektoratu).
  Złożenie powyższego oświadczenia nie dotyczy uczestników pełnoletnich, którzy nie chcą brać udziału w finale.
  Link do oświadczenia wyślemy po przyjęciu uczestnika do konkursu.

Konkurs realizowany przy wsparciu:

Logo Banku Spółdzielczego w Juchnowcu