Centrum Popularyzacji Matematyki "SIGNUM"

ogłasza X edycję konkursu matematyczno-humanistycznego

 

pt. „Z matematyką do rymu".


Konkurs polega na zapisaniu mową wiązaną treści zadania matematycznego, twierdzenia, definicji lub rozważań o matematyce.

 

Przykład:

Matemocje


Promienie emocji
Skupione w ognisku
Odbite od maski
Łuku paraboli

Liczby spełniające
Równanie szczęścia
Zbyt niewymierne
By je określić

Okrąg o środku
W punkcie rozterki
Obejmuję wewnętrzną
Mą obojętność

W układzie równań
Nieoznaczonym
Jednoznacznych rozwiązań
Się doszukuję

Błądzę po ciemku
Szukając pierwiastka
Z minus jedynki
Nierzeczywistej

 

 (Aleksandra Biała – I miejsce w IX edycji konkursu w kategorii: młodzież do matury)

Konkurs realizowany przy wsparciu:

Logo Banku Spółdzielczego w Juchnowcu