Wykłady

Wykłady

- 10.06.2021 godz. 10.15-11.00 ,,Matematyk wycenia polisę", dr hab. Ryszard Mazurek, prof. PB (wykład dla szkół ponadpodstawowych)
- 25.05.2021 godz. 9.00-9.45 ,,Fraktalny świat", dr Marzena Filipowicz-Chomko (wykład dla klas VI-VIII)
- 25.05.2021 godz. 10.00-10.45 ,,Fraktalne mierzenie rzeczywistości", dr Ewa Girejko (wykład dla szkół ponadpodstawowych)

 


,,Matematyk wycenia polisę" - streszczenie wykładu:

Ubezpieczenie na życie jest umową, nazywaną polisą, w której ubezpieczony zobowiązuje się do zapłacenia pewnej kwoty, zwanej składką, w zamian za co firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłacenia po śmierci ubezpieczonego ustalonej kwoty osobom wskazanym w polisie. W czasie wykładu będzie pokazane, jak wyliczana jest wysokość składki za polisę na życie.


,,Fraktalny świat" - streszczenie wykładu:

Podczas wykładu zostanie podjęta próba odpowiedzi na niełatwe pytanie: „co to jest fraktal”? Uczestnicy imprezy poznają głównych twórców geometrii fraktalnej, dowiedzą się, w jaki sposób można skonstruować niektóre fraktale oraz gdzie te niezwykłe obiekty mają zastosowanie.


,,Fraktalne mierzenie rzeczywistości" - streszczenie wykładu:

Czy może istnieć obiekt o polu równym zero? A czy pole powierzchni mogłoby równać się nieskończoności? Jak zmierzyć brzeg Anglii? W czasie wykładu spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te intrygujące pytania. Pokażemy też jak zaskakujące może być mierzenie świata z udziałem fraktali.