Warsztaty „Origami i ...”

Zapraszamy na warsztaty „Origami i ...”.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki według poniższego harmonogramu w godzinach 17.00-20.00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia na Politechnice Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 w sali P2/41.

Harmonogram zajęć:
10 X, 7 XI, 5 XII 2022
9 I, 6 II, 6 III, 3 IV, 8 V 2023


Warsztaty będą prowadziły
Pani
Teresa Cetera
i
Pani Danuta Żołyńska

 

Prosimy o poinformowanie znajomych, którzy mogliby być zainteresowani tymi zajęciami.