Warsztaty „Origami i ...”

Zapraszamy na warsztaty „Origami i ...”.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki według poniższego harmonogramu w godzinach 17.00-20.00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia na Politechnice Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 w sali P2/41.

Harmonogram zajęć:
11 X, 8 XI, 6 XII 2021
10 I, 7 II, 7 III, 4 IV, 9 V 2022


Warsztaty będą prowadziły
Pani
Teresa Cetera
i
Pani Danuta Żołyńska

 

Prosimy o poinformowanie znajomych, którzy mogliby być zainteresowani tymi zajęciami.