Zanim  nastąpi  pierwszy  etap  konkursu,  zapraszamy  na  wykłady  obejmujące zagadnienia wykraczające  poza  materiał  szkoły  ponadgimnazjalnej:

  • 13 II (wt.), godz 9.00-11.00: „Liczby zespolone – podstawowe działania” –  dr Ewa Girejko
  • 13 II (wt.), godz 11.15-13.45: „Macierze – podstawowe działania” – dr Marek Kępczyk i dr hab. Ryszard Mazurek
  • 13 II (wt.), godz 14.00-15.45: „Rachunek błędów” – dr Krzysztof Piekarski

Wszystkie wykłady będą odbywały się w budynku Wydziału Informatyki (budynek Rektoratu) przy ul. Wiejskiej 45a w sali 12B (Auli B) na parterze.

Mamy nadzieję, że wykłady pozwolą Państwu lepiej przygotować się do I etapu konkursu, a potem wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce w II etapie konkursu „Matematyka stosowana”.