Skład komisji konkursu „Matematyka stosowana”

Wydział Architektury

mgr Paweł Dudko

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr Elżbieta Gołąbeska

Wydział Elektryczny

dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Wydział Informatyki

dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB

prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz

dr Marzena Filipowicz-Chomko

dr Ewa Girejko

dr Marek Kępczyk

dr hab. Dorota Mozyrska

dr Krzysztof Piekarski

dr Anna Poskrobko

dr inż. Rajmund Stasiewicz – przewodniczący

dr inż. Marek Tabędzki

Wydział Mechaniczny

dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka

Wydział Zarządzania

dr inż. Sławomira Hajduk

Zamiejscowy Wydział Leśny

dr inż. Sebastian Juszko