Skład komisji konkursu „Matematyka stosowana”

Wydział Architektury

dr inż. arch. Adam Jakimowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr Elżbieta Gołąbeska

Wydział Elektryczny

dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Wydział Informatyki

dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB

prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz,

dr Marzena Filipowicz-Chomko,

dr Ewa Girejko,

dr Marek Kępczyk,

dr hab. Dorota Mozyrska,

dr Krzysztof Piekarski.

dr AnnaPoskrobko

dr inż. Rajmund Stasiewicz – przwodniczący

Wydział Mechaniczny

dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka

Wydział Zarządzania

dr inż. Sławomira Hajduk

Zamiejscowy Wydział Leśny

dr inż. Małgorzata Rauba