ico_pdf

Konkurs polega na rozwiązywaniu łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych.

Celem konkursu jest dobra zabawa i trening „szarych komórek”.

Regulamin konkursu
„Internetowa Liga Łamigłówkowa”

 1. Organizatorem konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa” jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 2. Uczestnikiem konkursu może być każdy, jednak w finale może brać udział tylko młodzież ucząca się, która do chwili przystąpienia do konkursu nie zdawała egzaminu maturalnego oraz przesłała nam wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy.

 3. Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie.

 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 5. Aby wziąć udział w finale konkursu, należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie

https://signum.pb.bialystok.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy-liga

  1. po weryfikacji danych uczestnika przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM pobrać wypełniony formularz zgłoszeniowy w postaci pliku PDF (zgodnie z instrukcją przekazaną w e-mailu informującym o przyjęciu do konkursu), wydrukować, podpisać i przesłać na adres:


Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM”

Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

z dopiskiem „INTERNETOWA LIGA ŁAMIGŁÓWKOWA”

lub dostarczyć pod wskazany wyżej adres do pani Małgorzaty Wróblewskiej, pokój 135 (budynek Wydziału Informatyki PB)

  1. zarejestrować się na platformie internetowej Moodle pod adresem

https://cez2.wi.pb.edu.pl/moodle/login/index.php

Osoby, które nie chcą uczestniczyć w finale konkursu, a jedynie bawić się rozwiązywaniem zadań powinny wykonać punkt a (wystarczy podać imię, nazwisko, pseudonim konkursowy i poprawny adres e-mail) oraz punkt c.

 1. Co tydzień w sobotę o godz. 12.00 (poczynając od 25 XI 2017) na platformie Moodle pod adresem

https://cez2.wi.pb.edu.pl/moodle/course/view.php?id=187

będzie publikowane jedno zadanie-łamigłówka.

 1. Na rozwiązanie każdego zadania jest czas do 5 maja 2018.

 2. Do dnia 12 maja 2018 zostanie ogłoszona lista osób dopuszczonych do finału.

 3. Zostaną opublikowane 23 zadania.

 4. W każdym tygodniu będzie publikowany ranking wszystkich uczestników. Na liście rankingowej będą podane jedynie pseudonimy wybrane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym oraz uzyskane punkty.

 5. W maju, (dokładna data zostanie podana później) na Politechnice Białostockiej odbędzie się finał konkursu, w którym mogą wziąć udział osoby zajmujące najwyższe lokaty w rankingu oraz

  1. dokonały pełnej rejestracji, patrz pkt 5a, b i c;

  2. uzyskały ponad 50% punktów.

 6. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów.